סקי למשפחות, חבלות סקי למשפחות, חופשות סקי למשפחות